Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > > Školská rada

Školská rada

Zvolení zástupci do školské rady (volební období 8.6.2021 - 2024)

1. Jmenovaní zřizovatelem:

 • a. Pan Pavel Tobiáš
 • b. Pan Petr Hnát

2. Zvolení z řad pedagogů školy:

3. Zvolení z řad zákonných zástupců:

 • a. Paní Miroslava Rozsypalová
 • b. Pan Michal Zikmund
Školský zákon o školské radě (výňatek z § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb.):
 1. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
 2. Funkční období členů školské rady je tři roky.
 3. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.
 4. Školská rada:
 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, navrhuje jeho změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

Archiv

(2017 - 2020) Lenka Drncová(2019), Ivana Pekárková, Jitka Koutníková,  Miroslava Rozsypalová, Lenka Slavíková, Aleš Janča

(2017 - 2014) Alexandr Petr, Martina Vlčková, Ivana Pekárková, Iva Komárková, Lenka Drncová, Aleš Janča

(2014 - 2011) Ladislav Komárek, Alexandr Petr, Ivana Pekárková, Hana Hlaváčková, Barbora Bernardová, Renata Kořínková

(2011 - 2008) Ladislav Komárek, Jana Hladíková, Jana Nováková, Ivana Podzimková, Milena Bělecká, Alexandr Petr

(2008 - 2005) Roman Novák, Jana Hladíková, Lenka Nováková, Michaela Havelková, Alena Říhová, Zdeněk Ruta