Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7
Exkurze do pivovaru a geologického muzea v Nové Pace
Výtvarný workshop pro tatínky s dětmi
Zápis do MŠ 2024
Workshop tatínků s dětmi
8 9 10 11
Férová snídaně
12
13 14 15
Den boje proti rakovině
16 17 18 19
20 21
Exkurze do ZOO Praha
22 23
Výsledek přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání
24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > > Poradenství

Poradenství

 

Školní poradenské pracoviště ZŠ Kopidlno

Školní poradenské pracoviště je zřizováno dle vyhlášky MŠMT ČR č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Za zřízení školního poradenského pracoviště (dále jen ŠPP) a poskytování poradenských služeb je zodpovědný ředitel školy Mgr. Roman Kotlář.

ŠPP zajišťuje poskytování poradenských služeb ve škole. Jeho činnost spočívá především ve vytvoření vhodných podmínek vzdělávání a všestranný rozvoj žáků, včetně zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků, prevence rizikového chování, kariérní poradenství pro žáky, metodická a další podpora pedagogických pracovníků.

ŠPP Je tvořeno školním psychologem a speciálním pedagogem, výchovným a kariérním poradcem, metodikem prevence a sociálním pedagogem.

Vedením ŠPP je pověřená Mgr. Jana Hladíková.

Pracovníci ŠPP:

Výchovný a kariérový poradce

Mgr. Magda Hakenová                  Email:   hakenova@zskopidlno.cz

                                                        Telefon: +420 493 114 379

                                                        Konzultační hodiny po telefonické domluvě.

Výchovný poradce poskytuje:  

 • podporu při volbě povolání a kariérové poradenství;
 • přípravu podmínek pro vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání.

__________________________________________________________________________________

Školní metodik prevence

Iva Komárková                                 Email:    prevence@zskopidlno.cz

                                                           Telefon: +420 491 114 379

                                                           Konzultační hodiny po telefonické domluvě.

Školní metodik prevence poskytuje:

 • záchyt signálů rizikového chování;
 • individuální a skupinovou práci se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci;
 • se sociálně-vztahovými problémy;
 • s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání;
 • koordinaci a realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování žáků;
 • vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování;
 • poskytování poradenských služeb zákonným zástupcům žáků s rizikem či projevy rizikového chování.

__________________________________________________________________________________

Školní speciální pedagog a vedoucí ŠPP

 Mgr. Jana Hladíková                      Email:    hladikova@zskopidlno.cz

                                                         Konzultační hodiny po telefonické domluvě.

Školní speciální pedagog provádí:

 • vyhledávání a diagnostiku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • dlouhodobou a krátkodobou individuální speciálně pedagogickou péči za účelem naplňování podpůrných opatření pro žáky;
 • speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti;
 • podílí se na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu a jeho průběžném vyhodnocování;
 • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů;
 • individuální konzultace pro rodiče a komunikace s nimi.

__________________________________________________________________________________

Školní psycholog

Bc. Matouš Jarolímek                    Email:    jarolimek@zskopidlno.cz 

                                                        Konzultační hodiny po telefonické domluvě nebo po domluvě mailem.

Školní psycholog poskytuje:

 • individuální konzultace s žáky;
 • podporu studijní motivace žáků;
 • podporu žákům při adaptaci na školní prostředí a v sociálním začlenění;
 • psychologické poradenství žákům, pedagogům i zákonným zástupcům žáků;
 • podporu pedagogů při péči o fyzické i duševní zdraví žáků. 

Při dlouhodobé práci školního psychologa je zapotřebí individuálního informovaného souhlasu zákonného zástupce, který dostane žák na prvním setkání. Tento souhlas rodičů či zákonných zástupců není potřeba při krizové intervenci (mimořádná a závažná situace ve škole, či v osobním životě žáka/žákyně), přičemž až 5 individuálních návštěv dítěte může být bráno jako krizová intervence, ovšem každý případ je posuzován individuálně; při prvním kontaktu se žákem (žák tyto služby sám vyhledá); při podezření, že je žák/žákyně týrán/a, zneužíván/a; v případě ohrožení tělesného či duševního zdraví žáka (osob v jeho okolí); nebo při preventivní činnosti.

Školní psycholog se při své práci řídí Etickým kodexem a konzultace s ním jsou důvěrná.

________________________________________________________________________________

Sociální pedagog

Jana Škaloudová                             Email: skaloudova@zskopidlno.cz

                                                        Telefon: +420 774 865 528 

                                                         Konzultační hodiny:

                                                         úterý 12,30 – 16,00

                                                         středa 12,30 – 16,00

                                                         čtvrtek 12,30 -16,00 (jinak po telefonické domluvě).

 

 

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů