O škole

alt

Základní škola a Mateřská škola Kopidlno je plně organizovaná škola zajišťující základní vzdělávání žáků z Kopidlna a okolních obcí. Škola je od 1.1.2003 samostatným právním subjektem zřizovaným obcí a slučuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu.

Příspěvková organizace:

Zřizovatel:

Činnost školy probíhá ve třech budovách ve městě:

Budova školy v Hilmarově ulici č. 89

Budova školy v Havlíčkově ulici č. 606:

  • mateřská škola
  • školní jídelna

Budova školy v ulici Tomáše Svobody č. 297:

 

  • rekonstrukce

 

alt

Ve své činnosti se zaměřujeme především na kvalitní zabezpečení výuky povinných  předmětů podle vlastního školního vzdělávacího programu, který má název ŠVP pro ZV – „Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe“. Kromě výuky a vzdělávání nabízíme našim žákům také další aktivity a možnosti vyžití, např. pestrou nabídkou našich kroužků, ve kterých se žáci mají možnost realizovat ve svém volném čase nebo také účastí v nejrůznějších mimoškolních soutěžích, jako např.: v olympiádách z českého a anglického jazyka, zeměpisu, matematických a fyzikálních soutěžích, soutěžích ve zpěvu a recitaci a také již tradičně školních sportovních soutěžích v atletice, kopané a florbalu na různé úrovni. Mezi další již oblíbené akce patří třeba lyžařský výcvikový kurz,  Mikulášská nadílka, den otevřených dveří, Rej čarodějnic a další.

I v naší škole se snažíme zapojovat se do nejrůznějších projektů, které nám pomáhají nejen zlepšit její materiální vybavení, ale také rozvíjet spolupráci s jinými školami či organizacemi.