O škole

alt

Základní škola a Mateřská škola Kopidlno je plně organizovaná škola zajišťující základní vzdělávání žáků z Kopidlna a okolních obcí. Škola je od 1.1.2003 samostatným právním subjektem zřizovaným obcí a slučuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu.

Příspěvková organizace:

Základní škola a Mateřská škola Kopidlno

Tomáše Svobody 297, 507 32 Kopidlno

Statutární orgán: Mgr. Pavel Berný, ředitel školy

Telefon: 493 552 160, 731 506 021

E-mail: CLOAKING

Web: www.zskopidlno.cz

Prezentace: Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Základní škola a Mateřská škola Kopidlno

Zřizovatel:

Město Kopidlno

náměstí Hilmarovo13, 507 32 Kopidlno

Starosta: Ing. Hana Masáková

Telefon:
493 655 682

E-mail: CLOAKING

Web: www.kopidlno.cz

Činnost školy probíhá ve třech budovách ve městě:

Budova školy v Hilmarově ulici č. 89:

Budova školy v Havlíčkově ulici č. 606:

Budova školy v ulici Tomáše Svobody č. 297:

alt

Ve své činnosti se zaměřujeme především na kvalitní zabezpečení výuky povinných  předmětů podle vlastního školního vzdělávacího programu, který má název ŠVP pro ZV – „Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe“. Kromě výuky a vzdělávání nabízíme našim žákům také další aktivity a možnosti vyžití, např. pestrou nabídkou našich kroužků, ve kterých se žáci mají možnost realizovat ve svém volném čase (keramika, flétny, výtvarný kroužek, paličkování, taneční, kytara ...) nebo také účastí v nejrůznějších mimoškolních soutěžích, jako např.: v olympiádách z českého a anglického jazyka, zeměpisu, matematických a fyzikálních soutěžích, soutěžích ve zpěvu a recitaci a také již tradičně školních sportovních soutěžích v atletice, kopané a florbalu na různé úrovni. Mezi další již oblíbené akce patří třeba lyžařský výcvikový kurz,  Mikulášská nadílka, den otevřených dveří, Rej čarodějnic a další.

I v naší škole se snažíme zapojovat se do nejrůznějších projektů, které nám pomáhají nejen zlepšit její materiální vybavení, ale také rozvíjet spolupráci s jinými školami či organizacemi.