Kroužky

2017 - 18
1. stupeň

Výtvarný středa 12.30 - 14.00 Dagmar Zachovalová sudé týdny
Hra na kytaru - zač.
úterý
12.30 - 14.00
Dagmar Zachovalová
liché týdny
Hra na kytaru - pokr. středa 12.30 - 14.00 Dagmar Zachovalová liché týdny

Keramický kroužek
úterý
12.30 - 14.00
Ivana Pekárková liché týdny

Tančící tornádo 1.sk
úterý
13.30 - 14.15
Barbora Olejarčíková


Tančící tornádo 2.sk úterý
14.30 - 15.15
Barbora Olejarčíková

Školní družinaFlétna pátek 14.00 - 14.45
Ilona Komárková
Dramaťáček čtvrtek
14.00 - 14.45 Ilona Komárková sudé týdny
Výtvarně -keramický pondělí
14.00 - 14.45 Ilona Komárková
Florbal středa 12.45 - 14.30 Žaneta Rudolfová
Keramika úterý 13.45 - 14.30 Žaneta Rudolfová


2.stupeň

Paličkování
pondělí 12.30 - 14.30
Jana Hladíková

Práce s fimo hmotou a korálkování pondělí
12.30 - 13.30 Kateřina Hyblerová

Psaní na klávesnici středa 13.15 -14.00 Pavlína Mejzlíková

Konverzace v Aj Iva Komárková